© S.K. Schafer 2021   All Rights Reserved. 

Goshawk

Captive Kingman, AZ #2P7E7648